ZAJĘCIA W ARGENTYNIE

W sobotę, 20 października 2018 roku, dr Marcin Maciołek, pracownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, wraz z dr Małgorzatą Smereczniak ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej udali się w podróż do Argentyny, by przeprowadzić warsztaty dla tamtejszych nauczycieli języka polskiego. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Metodyczna podróż z językiem polskim – wyjazdowe warsztaty polonistyczne” realizowanego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ na zlecenie Senatu RP. W warsztatach odbywających się w Buenos Aires wzięło udział kilkudziesięciu nauczycieli z całej Argentyny (w tym również z Cordoby, Santa Fe) oraz z Paragwaju.

Tematyka tegorocznych – czwartych już – warsztatów polonistycznych prowadzonych w Buenos Aires koncentrowała się na zagadnieniach dotyczących metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, a zwłaszcza sposobów objaśniania polskiej gramatyki i kształcenia poprawnej wymowy polskiej, konstrukcji lekcji i procesu ewaluacji osiągnięć uczestników kursów językowych. W ramach zajęć słuchacze mieli możliwość zaprezentowania i przedyskutowania własnych projektów lekcji, rozwiania wątpliwości poprawnościowych, poznania wybranych reguł rządzących polskim systemem gramatycznym. Nauczyciele z radością przyjęli również najnowsze materiały i pomoce dydaktyczne (podręczniki, zestawy ćwiczeń i opracowań związanych z omawianymi tematami) przywiezione z Polski. Zajęciom o charakterze warsztatowym towarzyszyły lekcje pokazowe przeprowadzone przez dr Małgorzatę Smereczniak i dr. Marcina Maciołka. Dzięki temu słuchacze mogli zobaczyć praktyczne zastosowanie omawianych na wykładach strategii i form pracy.

      

 

Accessibility