Z DZIEJÓW POLSKIEJ (ORTO)GRAFII

Dnia 4 grudnia 2018 roku dr Marcin Maciołek z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich udał się z wizytą do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach, gdzie wygłosił wykład nt. O językowych wyjątkach, kuriozach i sentymentach, czyli o historycznych śladach we współczesnej polszczyźnie dla uczniów klasy maturalnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Styczyńskiego. Podczas 90-minutowego spotkania uczniowie poznali niuanse związane z polską pisownią. Dr M. Maciołek omówił m.in. etapy kształtowania się polskiej grafii, opowiedział o sensacjach związanych z wprowadzeniem litery „j” do abecadła. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się także, dlaczego Polacy używają liter „ó” i „rz” oraz poznali słowa, których współczesna pisownia jest niepoprawna z historycznego punktu widzenia. Wykładowca objaśnił ponadto etymologię wyrazów, o które pytali uczniowie.

Accessibility