XXVIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

1 sierpnia 2018 r. rozpoczyna się XXVIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej dla cudzoziemców organizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Program kursu zawiera lektoraty języka polskiego, wykłady poświęcone kulturze polskiej, spotkania, koncerty, projekcje filmowe. W zajęciach weźmie udział ponad 200 studentów z niemalże całego świata. Szczególnie duża, bo licząca niemal 50 osób, będzie grupa studentów z Chin. Zajęcia i wykłady dla studentów letniej szkoły poprowadzą także pracownicy Katedry MSP: prof. Romuald Cudak, dr Wioletta Hajduk-Gawron, dr Marcin Maciołek, dr Agnieszka Tambor. 

Accessibility