WYKŁADY W PEKINIE

W dn. od 11 do 13 września 2017 roku dr Agnieszka Tambor przebywała w Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych (BFSU), biorąc udział w warsztatach dla nauczycieli i lektorów organizowanych przez Uniwersytet. Inauguracją warsztatów był wykład prof. Jolanty Tambor dotyczący metodyki nauczania języka polskiego. Otwarcie i zamknięcie warsztatów zaszczyciła swoją obecnością najwybitniejsza tłumaczka polskiej literatury – największa promotorka kultury polskiej na terenie Chin – prof. Yi Lijun.

Dr Agnieszka Tambor poprowadziła również zajęcia pokazowe ze studentami Katedry Języka Polskiego BFSU i wygłosiła wykład w języku angielskim otwarty dla wszystkich studentów BFSU. W wykładzie Krótka historia polskiej animacji uczestniczyło ponad 100 osób. Studenci wyrażali swoje ogromne zainteresowanie polską kinematografią, a entuzjastyczne przyjęcie zarówno treści wykładu, jak i puszczanych podczas niego filmów pozwala mieć nadzieję na ich dalsze zainteresowanie Polską i jej kulturą.

Accessibility