WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół!!!

Pragnę poinformować, że w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z dn. 1 października przestaje istnieć Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich. Wszystkie umowy współpracy Katedry i Szkół zawierane ze strony UŚ przez Rektora i Dziekana Wydziału Filologicznego pozostają aktualne i będą realizowane w ramach nowego Wydziału Humanistycznego przez dziekana tegoż Wydziału. Natomiast w sytuacji, kiedy współpraca była wyznaczana tylko przez umowę Szkoły i Katedry, należy ją ponowić jako umowę zawieraną z Wydziałem Humanistycznym.

Wszystkim Szkołom, z którymi współpracowała do tej pory Katedra, ich Dyrektorom, Nauczycielom i Uczniom składam w imieniu pracowników Katedry i swoim własnym serdeczne podziękowanie. Były to dla nas lata niezapomniane!

Dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak

 

Szkoły objęte patronatem przez KMSP

Oferta dla szkół

Zasady przystąpienia do współpracy

Formularz porozumienia o patronacie

Wydarzenia

Accessibility