Współpraca Katedry ze Szkołą Podstawową nr 20 w Rudzie Śląskiej

Od dwóch lat Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich prowadzi ożywioną współpracę ze Szkołą Podstawową nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej, wspierając działania Szkoły, organizując i współorganizując różnego typu imprezy, np. Święto Rodziny, dzień otwarty, święto Patronki Szkoły, dzień wagarowicza itp.

W wydarzeniach tych każdorazowo biorą udział przedstawiciele Katedry, a także zagraniczni studenci i doktoranci Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

List gratulacyjny z SP nr 20 im. M. Konopnickiej

Accessibility