VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

13 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów, którą zorganizowali dr Marcin Maciołek (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ), dr Agnieszka Tambor (Centrum Języka i Kultury Chińskiej) oraz mgr Tomasz Gęsina (Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ).

Konferencję otworzyli dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ i prof. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać 42 wystąpień prelegentów reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wystąpienia odbywały się w dwóch sesjach plenarnych i ośmiu sekcjach podzielonych wedle prezentowanych w referatach zagadnień: Język, Obrazowane, (Pop)kultura, Poezja najnowsza, Przestrzeń, Literatura dawna, Miasto oraz Nauczanie a/i interkulturowość.

Accessibility