Umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

W poniedziałek 28 maja 2018 r. podpisano umowę o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Z upoważnienia JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Kowalczyka ze strony Uniwersytetu umowę podpisał dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, zaś CKZiU reprezentował mgr inż. Jacek Górski, dyrektor Centrum. Osobą odpowiedzialną za współpracę z ramienia Uniwersytetu jest m.in. dr Marcin Maciołek z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, natomiast ze strony CKZiU – mgr Bożena Fulas, polonistka. Umowa przewiduje prowadzenie przez pracowników uniwersyteckich wykładów gościnnych dla uczniów Centrum, umożliwiając im również udział w wybranych zajęciach akademickich prowadzonych na terenie Uniwersytetu. CKZiU zapewni natomiast studentom Uniwersytetu Śląskiego możliwość odbycia 40 praktyk pedagogicznych oraz prowadzenia zajęć obserwacyjnych, ponadto będzie uczestniczyć w działaniach promujących studia prowadzone na naszym Uniwersytecie. Współpracę z CKZiU zainaugurowały wykład dra hab. prof. UŚ Romualda Cudaka na temat polskiej poezji cybernetycznej oraz warsztaty dra Marcina Maciołka, dotyczące słownictwa technicznego i metafor motoryzacyjnych w polszczyźnie potocznej.

Accessibility