Opisy modułów (zajęć)

Wyklad monograficzny 2

Wyklad monograficzny 1

Wychowanie fizyczne

Współczesna kultura polska

Warsztaty redakcyjne

Teatr polski

Teoria wspolnot

Światowe konteksty sztuki polskiej

Sztuka wspolczesna

Sztuka polska

Sztuka regionu

Stylist i retoryka wypowiedzi

Strategie prezentacyjne

Strategie mediacyjne

Seminarium dyplomowe II

Seminarium dyplomowe I

Retoryka i erystyka

Psychologia społeczna

Przedmiot do wyboru 4

Przedmiot do wyboru 3

Przedmiot do wyboru 2

Przedmiot do wyboru 1

Protokół dyplomatyczny

Promocja i reklama turystyki

Praktyki specjalnościowe

Polszczyzna współczesna

Polszczyzna w kontakcie z innymi językami

Polityka zagraniczna

Podróże w tekstach kultury

Organizacja wydarzeń kulturalnych

Organizacja turystyki

Organizacja służby dyplomatycznej

Nowe mia w biznesie

Media w dyplomacji

Literatura światowa

Literatura polska po 1918 roku

Literatura polska do 1918 roku

Lektorat jezyka regionu 2

Lektorat jezyka regionu 1

Kultury a grzeczność

Kultura polska – tradycja i dziedzictwo

Kultura i cywilizacja regionu

Korespondencja biznesowa

Konwersatorium monograficzne 2

Konwersatorium monograficzne 1

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja międzykulturowa

Komunikacja kryzysowa w biznesie

Komunikacja interpersonalna

Komparatystyka

Kino polskie

Języki w świecie

Języki regionu

Język_obcy4

Język_obcy3

Język_obcy2

Język_obcy1

Historia, struktura i zróżnicowanie języka polskiego

Historia sztuki

Historia Polski

Historia i kultura regionów Polski

Historia dyplomacji

Globalizacja i glokalizacja w kulturze

Geografia kulturowa

Gatunki w dyskursie dyplomatycznym

Gatunki dyskursu turystycznego

Formy turystyki kulturowej

Filozofia i systemy religijne

Etykieta biznesowa

Etyka biznesu

Dzieje regionu

Dzieje regionów

Badania językowe i kulturowe II

Badania językowe i kulturowe I

Autoprezentacja

Analiza tekstów kultury

Argumentacja, perswazja, negocjacje

Accessibility