STUDIUJ Z NAMI!!!

Jeśli interesujesz się kulturami innych narodów oraz wzajemnymi związkami między nimi a kulturą polską,
jeśli chciałbyś pracować w zawodach, w których taka wiedza jest wykorzystywana –
studiuj z nami!!!
 
Międzynarodowe studia polskie są poświęcone relacjom pomiędzy kulturą polską i kulturami regionów europejskich i pozaeuropejskich. Ujęcie konfrontatywne (Polska a regiony) jest łączone z ujęciem integracyjnym (Polska w regionie). Studia przygotowują do czynnego uczestnictwa w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej. Absolwent kierunku, zdobywając dodatkowe kwalifikacje w ramach oferowanych specjalności, może być zatrudniony jako ekspert do spraw relacji interkulturowych w różnorakich instytucjach kultury, polityki i biznesu o charakterze międzynarodowym, jak również w instytucjach państwowych i samorządowych, które prowadzą politykę zagraniczną i wymianę międzynarodową.
 
Uwaga! Istnieje również możliwość studiowania msp I i II stopnia jako wybranego kierunku na Indywidualnych Studiach Międzyobszarowych wg specjalnego planu studiów (Studia > Msp na ISM).
 
Zapisy na kierunek: www.kandydat.us.edu.pl Dodatkowe informacje – linki poniżej oraz zakładka Dla kandydatów na tej stronie.
Zapraszamy!!!
 
Prowadzone kierunki:
Międzynarodowe studia polskie I stopnia (licencjat) ze specjalnościami (Studia> Msp I stopnia):
> kultura i komunikacja w biznesie,
> kultura i komunikacja w dyplomacji,              
> kultura i komunikacja w turystyce.
Międzynarodowe studia polskie II stopnia (magisterskie) ze specjalnościami (Studia > Msp II stopnia):
> doradztwo kulturowe,
> publicystyka kulturowa,
> translatoryka.
 
Prowadzone specjalności:
Nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców (filologia polska, studia magisterskie) (Studia > Nauczanie polonistyczne…)
 
Studia dla cudzoziemców:
Studia polskie. Oferta przedmiotowa dla cudzoziemców
 
Msp to także możliwość:
> odbycia studiów w programie Erasmus+ w ponad 40 zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich (Erasmus+),
> uczestnictwa w pracach Koła Naukowego Studentów „Wieża Babel” i w organizowanych przez Koło konferencjach (np. Konferencja Magistrantów) oraz udziału w spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
> publikacji w roczniku studenckim „Z zagadnień języków i kultur”. 

 

Accessibility