SPOTKANIE W SŁAWKOWIE

W dniu 27 listopada 2018 roku dr Wioletta Hajduk-Gawron przeprowadziła zajęcia dla licealistów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie.

Spotkanie na temat: Komiks jako przykład teorii adaptacji w literaturze i przejaw kultury popularnej podzielone było na część wykładową i warsztatową. Po wprowadzeniu w zagadnienia kultury i literatury popularnej, uczniowie dokonywali adaptacji osiemnastowiecznej sielanki Franciszka Karpińskiego „Laura i Filon” na komiksowe plansze. Zadanie, jak się by się mogło wydawać, trudne nie przysporzyło jednak młodzieży poważnych trudności, szybko podzielili się na rysowników i scenarzystów komiksowych, a efektem pracy zespołowej był dobrze zapowiadający się współczesny komiks.

Liceum w Sławkowie nawiązało współpracę edukacyjną z Uniwersytetem Śląskim w pierwszej połowie 2018 roku, a wizyta dr Wioletty Hajduk-Gawron była pierwszą wizytą w ramach tej współpracy.

Accessibility