SPOTKANIE W OŁOMUŃCU

6 maja 2019 r. w Ołomuńcu (Czechy) spotkali się studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (II i III licencjat oraz I i II MU międzynarodowych studiów polskich, jak również specjalność „kształcenie polonistyczne cudzoziemców” na kierunku filologia polska) i studenci polonistyki Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu. Spotkanie dotyczyło kultur Europy Środkowej, które są w bieżącym roku akademickim przedmiotem nauczania na studiach licencjackich msp, a były poznawane także w przeszłości przez obecnych studentów studiów magisterskich msp.    

       

Accessibility