STUDIA POLSKIE. OFERTA PRZEDMIOTOWA DLA CUDZOZIEMCÓW

Studia polskie. Oferta przedmiotowa są przeznaczone dla studentów obcokrajowców, którzy pragną uzupełnić i poszerzyć studia podjęte w swoim własnym kraju lub zaliczyć w Polsce niektóre przedmioty z kierunku wybranego we własnym kraju.  Jest to oferta kierowana przede wszystkim do zorganizowanych grup, które przyjeżdżają do Polski w ramach różnorodnych umów i stypendiów, np. w ramach umów bilateralnych Uniwersytetu Śląskiego, stypendium Rządu RP, stypendium rządu swojego kraju, ofert Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wszelkich innych form wymiany Uniwersytetu Śląskiego oraz programów Erasmus, CEEPUS, DAAD, Comenius i innych. Katedra organizuje również studia polskie na zlecenie jednostek dydaktycznych zagranicznych uniwersytetów. Studia mogą podjąć także studenci indywidualni.

Studia polskie są realizowane jako studia semestralne i studia roczne. Studia semestralne są przeznaczone przede wszystkim dla osób zainteresowanych językiem polskim i literaturą polską oraz pragną podnieść swoje kompetencje językowe zwłaszcza w zakresie odmian funkcjonalnych języka. Na studiach rocznych program jest uzupełniony o wiedzę z zakresu kultury polskiej (film, teatr, muzyka, malarstwo, kultura popularna, sztuka użytkowa). W czasie studiów studenci mogą również wybrać interesujące ich zajęcia na kierunkach Wydziału Filologicznego UŚ.

W czasie studiów studenci mają okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez znanych w Polsce i za granicą specjalistów z zakresu wybranej problematyki. Zajęcia lektoratowe prowadzą specjaliści ze Szkoły Języka i Literatury Polskiej. Studia pomagają zdobyć status eksperta w problematyce związanej z Polską, uzyskać wysokie kwalifikacje w ramach studiowanych zainteresowań, wyspecjalizować się np. w przyszłej pracy tłumacza, komentatora życia kulturalnego i politycznego, osoby związanej z promocją regionu. Studia składają się z trzech modułów: języka polskiego jako obcego (6 ECTS w semestrze), modułu podstawowego (21 ECTS w semestrze) i modułu fakultatywnego (3 ECTS w semestrze). Moduł podstawowy obejmuje przedmioty z zakresu języka i literatury/kultury polskiej. W ramach modułu podstawowego student może uczestniczyć w programie, wybierając z oferowanego mu zestawu dziesięć przedmiotów po 30 godz. każdy. Moduł fakultatywny to program zestawiony z przedmiotów w ramach indywidualnych zainteresowań studenta. Oferujemy przedmioty w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale Filologicznym (międzynarodowe studia polskie, komunikacja promocyjna i kryzysowa, filologia polska, kulturoznawstwo, kultury mediów, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filologia klasyczna, mediteranistyka).

  Studia polskie są prowadzone w języku polskim.

Plany studiów

Opisy modułów

 

 

Accessibility