Prof. UŚ dr hab. Romuald Cudak

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich. Członek Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Wicedyrektor Instytutu Literatury i Kultury Polskiej oraz Instytutu Nauk o Literaturze 

Polskiej (1988-1992), dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ (1991-2006), kierownik Pracowni Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie (2004-2011).

Lektor języka polskiego na uniwersytetach w Budapeszcie i Debreczynie (1978-1981). Prowadził wykłady gościnne i zajęcia na uniwersytetach m.in. w: Bari, Berlinie, Budapeszcie, Bukareszcie, Dublinie, Edmonton, Halle, Mińsku, Lipsku, Lublanie, Lwowie, Ostrawie, Ołomuńcu, Pekinie, Rzymie, Seulu, Sofii, Sztokholmie, Tokio, Toronto, Zagrzebiu.

Redaktor naczelny Postscriptum Polonistycznego – pisma krajowych i zagranicznych polonistów.

Zainteresowania naukowe: poezja polska XX w., genologia, komunikacja międzykulturowa, teoria recepcji i odbioru, glottodydaktyka polonistyczna – edukacja literacka wśród cudzoziemców.

 

Ważniejsze publikacje:

Czytając Białoszewskiego, Katowice 1999

Świetopełna trześć dziwosłów. Interpretacje wierszy i szkice o współczesnej poezji polskiej, Katowice 1999

Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka, Katowice 2004

Recepcja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej? W: Polonistyka bez granic. T. 1. Wiedza o literaturze i kulturze. Red.: R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, Kraków 2010

Inne optyki: nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Katowice 2001 (red.)

Polska genologia literacka, Warszawa 2007 (red.)

Polska genologia lingwistyczna, Warszawa 2008 (red.)

Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, Warszawa 2009 (red.)

Literatura polska w świecie (Katowice, 7 tomów  w latach 2003-2016, red.)

Czytaj po polsku (Katowice, 8 tomów w latach 2003–2016, red.)

 

Accessibility