Dr Katarzyna Frukacz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ.

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wykładowca w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ (2014-2015).

Autorka 12. tomu z serii „Czytaj po polsku”, zawierającego fragmenty polskich reportaży opracowane pod kątem kształcenia polonistycznego cudzoziemców. Prowadziła zajęcia i wykłady gościnne w zagranicznych ośrodkach akademickich, m.in. w Rosji, Niemczech, Czechach i Bułgarii. Współpracuje z internetowymi czasopismami kulturalnymi i serwisami recenzenckimi.

Zainteresowania badawcze: współczesny polski reportaż literacki, procesy konwergencji mediów, publicystyka prasowa i internetowa, genologia literacka i dziennikarska.

 

 

Ważniejsze publikacje:

Polski reportaż książkowy. Przemiany i adaptacje. Katowice 2019, ss. 378.

Literary Reportage or Journalistic Fiction? Polish Reporters’ Struggles with the Form. „Literary Journalism Studies” 2019, vol. 11(1), https://ialjs.org/wp-content/uploads/2019/07/polish6_35.pdf.

Между проектом и гибридом – польский литературный репортаж и культура конвергенции [Meždu proektom i gibridom – pol’skij literaturnyj reportaž i kul’tura konvergencii]. W: Вектор non-fiction в современных литературах Центральной и Юго-Восточной Европы [Vektor non-fiction v sovremennyh literaturah Central’noj i Ûgo-Vostočnoj Evropy]. Red. Н.Н. Старикова [N.N. Starikowa]. Moskwa 2018.

Dziennikarska „uwertura do życia” czy „literacka strawa przyszłości”? Antologie polskiego reportażu – rekonesans. W: Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Red. M. Kokoszka, B. Szałasta-Rogowska. Katowice 2017.

„Czymże są nasze niepokoje przy ich niepokojach?”. Historyczne fale emigracji polskiej do Stanów Zjednoczonych w reportażach Małgorzaty Szejnert. W: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga. Red. B. Szałasta-Rogowska. Katowice 2016.

Czytaj po polsku. T. 12: Jacek Hugo-Bader, Maską w stronę wiatru. Włodzimierz Nowak, Radiobudzik pani Mohs. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1/C2). Katowice 2016.

Polski reportaż literacki w perspektywie międzykulturowej. Z zagadnień recepcji gatunku. „Studia Europaea Gnesnensia” 2016, t. 14.

Projekt: książka. O agregacyjności reportażu. „Tekstualia” 2016, nr 4(47).

Amerykańskie Nowe Dziennikarstwo po polsku? Transfer poetyk, problemy adaptacyjne. W: Adaptacje II. Transfery kulturowe. Red. W. Hajduk-Gawron. Katowice 2015.

Reportaż „skonwergowany”. »Dzienniki kołymskie« J. Hugo-Badera jako hybryda medialna. „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2(14).

Między literackością a podmiotowością. Nowy wymiar „skażenia” polskiego reportażu (na przykładzie »Zapisków na biletach« Michała Olszewskiego). „Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 1(11).

 

 

 

Accessibility