Mgr Maria Belonogova

Absolwentka filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Nowosybirsku (Rosja) oraz międzynarodowych studiów polskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (specjalności translatoryka i doradztwo kulturowe). Pracę licencjacką poświęciła „logice cysfinizmu” Daniiła Charmsa, jednego z najbardziej charakterystycznych przedstawicieli awangardy rosyjskiej, a praca magisterska pt. Czysta Forma Witkacego a awangardowe idee rosyjskie początku XX wieku, napisana pod kierunkiem dra hab., prof. UŚ Romualda Cudaka, połączyła zainteresowania literaturą rosyjską i polską. Obecnie doktorantka w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich na Wydziale Filologicznym UŚ. Pracowała w charakterze lektora języka rosyjskiego jako obcego oraz tłumacza. Zainteresowania naukowe: literatura modernistyczna i postmodernistyczna, a przede wszystkim jej filozoficzne aspekty;  teatr, komparatystyka, psycholingwistyka.

Accessibility