Dr Wioletta Hajduk-Gawron

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 2002–2011 pracowała w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, ucząc języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania. Od 2011 roku adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich. W latach 2001–2002 była lektorką języka polskiego na Uniwersytecie im. M. Tanka w Mińsku na Białorusi. Od roku 2005 jest członkinią Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Prowadziła zajęcia językowe i seminaria dla studentów i uczniów zagranicznych uniwersytetów oraz innych placówek oświatowych, a także warsztaty polonistyczne dla nauczycieli języka polskiego jako obcego zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami (Rostów, Moskwa, Chicago, Kurytyba, Berlin, Edmonton). Organizatorka cyklu konferencji poświęconych teorii adaptacji w literaturze, języku, kulturze i sztuce, jak również cyklu seminariów z zakresu glottodydaktyki polonistycznej.  W 2016 roku została uhonorowana Złotą Odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania naukowe: metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, teoria adaptacji, recepcja literatury polskiej w świecie.

 

Ważniejsze publikacje:

Adaptacje I. Język – Literatura – Sztuka, red. W. Hajduk-Gawron, A. Madeja „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego”, nr 3, 2013.

Adaptacje II. Transfery kulturowe, red. W. Hajduk-Gawron, „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego”, nr 5, 2015.

Tekst literacki (popularny) w edukacji polonistycznej cudzoziemców – na przykładzie adaptacji opowiadania Katarzyny Grocholi „Zdążyć przed pierwszą gwiazdką” , w: red. W. Próchniak i M. Smoleń-Wawrzusiszyn, t. 1, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2016.

Arcydzieła literatury polskiej w praktyce glottodydaktycznej. Zaadaptować czytelnika i tekst, Adaptacje I. Język – Literatura – Sztuka, red. W. Hajduk-Gawron, A. Madeja „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego”, nr 3, 2013.

Bądź na B1. Zbiór zadań oraz testy przykładowe z języka polskiego na poziom B1. Współautorstwo: A. Achtelik, A. Madeja, M. Świątek. Kraków 2009.

Lektura obowiązkowa i co ponadto? –  o obecności i nieobecności literatury polskiej poza Polską. W: Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru. Red. R. Cudak. Katowice 2006.

Docałować szczęście. O samotności w poezji Krystyny i Czesława Bednarczyków. „Pamiętnik Literacki” t. XXXVI, Londyn 2008.

Accessibility