Dr Agnieszka Tambor

Adiunkt od 2011 roku. Od lat współpracuje również ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, przybliżając cudzoziemcom różne aspekty kultury polskiej. Aktualnie czasowo zatrudniona w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej.

W 2015 roku obroniła rozprawę doktorską Film jako przedmiot i narzędzie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. W rozprawie zanalizowała możliwości wykorzystania filmów i seriali w nauczaniu kultury i języka polskiego jako obcego. Prowadzi zajęcia z analizy tekstów kultury i realioznawstwa dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach, Rzymie, Kolonii, Berlinie oraz Dublinie. Prowadziła seminaria z zakresu kultury m.in. we Lwowie, w Shenyang, w Edmonton i w Seattle. W ramach programu Erasmus odbyła zajęcia z filmu polskiego m.in. w Bari, w Stambule, w Zagrzebiu, w Lublanie oraz w Berlinie. Jest opiekunką projektu naukowego Polacy w oczach – stereotypy znane i nieznane (edycje na Uniwersytecie w Halle w Niemczech oraz na Uniwersytecie im. Ablaj Khana w Almaty w Kazachstanie). Od 2013 jest opiekunką studenckiego festiwalu filmowego Made in Poland, podczas którego polscy studenci Uniwersytetu Śląskiego przybliżają cudzoziemcom studiującym na UŚ polskie kino współczesne i klasyczne. Była jedną z inicjatorek Dni Kultur i Języków – cyklicznego wydarzenia, podczas którego zagraniczni studenci uniwersytetu śląskiego prezentują swoje tradycje, obyczaje i języki mieszkańcom Katowic i regionu.

Zainteresowania naukowe: współczesne kino polskie, zagadnienie kina gatunków, wykorzystanie filmu i serialu w glottodydaktyce, serial telewizyjny, tłumaczenia kulturowe

Ważniejsze publikacje:

Nowa polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien. Uniwersytet Śląski, Katowice 2015

Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien. Uniwersytet Śląski, Katowice 2012

Czytaj po polsku. T. 8: Zofia Nałkowska: „Przy torze kolejowym”, Tadeusz Borowski: „Proszę państwa do gazu”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego, Katowice 2011

Sport w filmie i w kulturze. W: Pisarze wobec futbolu. Negacja-Irytacje-Fascynacje. Red. L. Giemza, Lublin 2012, s. 63-73

Przekład filmowy jako rodzaj adaptacji tekstów kultury. W: Adaptacje I Jezyk-Literatura-Sztuka, Red. W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, Katowice 2013, s. 311-320.

Cudzoziemiec w oczach Polaka – odwrotna strona autoportretu. Film jako narzędzie dydaktyczne. W: Glottodydaktyka polonistyczna III, Szczecin 2013, s.301-314.

Korczak – pisarz, pedagog, myśliciel. W: Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia, Seul 2013, s. 23-27.

Seria Filmowa półka publikowana w „Postscriptum Polonistycznym” od 2009 roku

 

Accessibility