Podpisanie umowy z I LO w Dąbrowie Górniczej

22 listopada 2017 r. została zawarta umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez Instytut Języka Polskiego oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich. Umowa została zawarta na okres trzech lat.

Uroczystość podpisania umowy odbyła się na terenie dąbrowskiej szkoły, w obecności uczniów z klasy lingwistyczno-medialnej. Dokument podpisały: Dyrektor I LO, mgr Beata Bończak, oraz – z upoważnienia Dziekana Wydziału Filologicznego – dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch, pełniąca funkcję Prodziekana ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem. Wykład inauguracyjny na temat skutecznej komunikacji i technik autoprezentacyjnych wygłosiła dr Ewa Biłas-Pleszak, Zastępca Dyrektora Instytutu Języka Polskiego ds. dydaktycznych.
W uroczystości wzięła też udział dr Katarzyna Frukacz, która z ramienia Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich będzie koordynować współpracę ze szkołą.

W ramach umowy pracownicy naukowi Katedry będą prowadzić wykłady gościnne na terenie I LO, a uczniowie szkoły zyskają możliwość uczestnictwa w zajęciach uniwersyteckich
i innych wydarzeniach organizowanych na Uniwersytecie Śląskim.

Accessibility