NA WYRYWKI

Ukazała się książka „Na wyrywki. 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec” wydana przez Wydawnictwo UŚ. Książka skierowana jest do młodzieży i może stanowić podręcznik językowo-literacki. Mówi się, że znać prawdziwie obcy język, to znać jego zasób zleksykalizowanych fraz i posługiwać się nim bez przeszkód, na wyrywki. Leksykon ma za zadanie pomóc w kształtowaniu kompetencji językowo-kulturowej w zakresie języka i kultury polskiej również cudzoziemcom. Każdy cytat został opisany według stałej struktury. Czytelnicy odnajdą tu informacje o fragmencie literackim (źródło jego pochodzenia), o autorze cytatu i jego twórczości, nawiązania, czyli odniesienie do funkcjonowania cytatu w różnych tekstach kultury – w innych wierszach, filmach, często w piosenkach, hasłach reklamowych. W części Warto wiedzieć zazwyczaj znajdują się terminy literackie, ale często są to objaśnienia kontekstu historycznego lub politycznego. Autorzy haseł posiłkowali się też fragmentami z publikacji polskich badaczy dotyczących konkretnego cytatu, twórczości lub życiorysu artysty. Zamieszono również bibliografię, która może stanowić źródło dalszych poszukiwań dla osób zainteresowanych danym tematem. Kolejny element porządkujący hasła oraz pomocny w wyszukiwaniu cytatów, nazwisk autorów i ich źródeł to indeksy zamieszczone na końcu publikacji.
Autorami haseł są pracownicy Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej i Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.
Accessibility