Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”

W dniach 23-24 maja 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Literatura polska w świecie” pt. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”. Organizatorami wydarzenia są Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Przedmiotem obrad konferencyjnych stanie się reportaż rozpatrywany jako fenomen zarazem obecny w świecie i światowy – będący przedmiotem międzykulturowych odczytań i interferencji, lecz równocześnie ewoluujący pod wpływem transnarodowych zjawisk cywilizacyjnych. Udział w obradach wezmą przedstawiciele jednostek akademickich z Polski (konkretnie z: Białegostoku, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Poznania, Warszawy i Wrocławia) oraz z zagranicy (z Bułgarii, Chorwacji, Macedonii, Rumunii, Szwecji, Ukrainy i Węgier).

Tematyka wystąpień dotyczy m.in. światowej recepcji polskiego reportażu i jego postrzegania jako gatunku na arenie międzynarodowej, sylwetek wybranych reporterów polskich i zagranicznych, tematyki emigracyjnej i problemu doświadczeń granicznych w utworach reportażowych, reporterskich i paraliterackich podróży, a także znaczenia literatury faktu w dobie wielokulturowości i globalnych kryzysów o podłożu kulturowym.

Szczegółowy program konferencji znajduje się w zakładce konferencyjnej: Program

Accessibility