LITERATURA POLSKA W CHINACH

Ukazała się książka dr Li Yinan „Literatura polska w Chinach” wydana przez Uniwersytet Śląski i Wydawnictwo Gnome. Autorka jest kierownikiem Katedry Języka Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Studia doktoranckie pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Romualda Cudaka ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Publikacja otwiera serię Literatura polska za granicą przygotowywaną przez Katedrę MSP i SJiKP.

Accessibility