Konferencja „Reportaż w świecie – światowość reportażu” – podsumowanie

W dniach 23-24 maja 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Literatura polska
w świecie” pt. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”, zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Dyrektor SJiKP UŚ prof. dr hab. Jolanta Tambor i zaproszeni przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich. Przemówienia inauguracyjne wygłosili: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Prodziekan ds. Rozwoju Naukowego prof. zw. dr hab. Adam Dziadek oraz Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota.

            W czasie dwudniowych obrad konferencyjnych wygłoszono ponad trzydzieści referatów, analizujących światowość reportażu pod kątem recepcyjnym, komparatystycznym, literaturoznawczym, medioznawczym oraz społeczno-kulturowym. Autorami wystąpień byli badacze z Polski i zagranicy, m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego w Skopje, Uniwersytetu w Bukareszcie, Węgierskiej Akademii Nauk, Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki.

            Konferencję zakończył Kierownik KMSP dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, podsumowując podjęte w ramach poszczególnych paneli dyskusje i odnosząc je do wcześniejszych edycji konferencyjnych z tytułowego cyklu. W mowie zamykającej obrady podkreślił interdyscyplinarny charakter sesji, w której udział wzięli zarówno poloniści, jak i reprezentanci nauk społecznych, w szczególności instytutów dziennikarstwa z różnych ośrodków akademickich. Dziękując za wszystkie wygłoszone referaty, prof. Cudak zaprosił uczestników do udziału w kolejnej, planowanej za dwa lata konferencji z cyklu „Literatura polska w świecie”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Accessibility