KONFERENCJA „TRADYCJA W JĘZYKU – JĘZYK W TRADYCJI”

Dn. 14 maja 2018 r. w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się ogólnopolska konferencja językoznawcza „Tradycja w języku – język w tradycji” organizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. 


To czwarta odsłona konferencji organizowanej cyklicznie co dwa lata od 2012 roku. Podczas tegorocznego spotkania prelegentami byli przedstawiciele dziewięciu krajowych ośrodków akademickich – badacze zajmujący się językoznawstwem synchronicznym i diachronicznym, poloniści i neofilolodzy. Szeroka problematyka tradycji pozwalała na podjęcie zagadnień z zakresu leksykologii, stylistyki, tekstologii, komunikacji czy metodologii badań. 

Organizatorzy:
dr Karolina Lisczyk (Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej)
dr Marcin Maciołek (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich)

Program

Accessibility