Jubileusz 40-lecia pracy naukowej profesorów: Małgorzaty Kity oraz Romualda Cudaka

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej profesorów: Romualda Cudaka, kierownika Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, wieloletniego pracownika Instytutu Nauko o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, założyciela i przez 16 lat dyrektora szkoły Języka i Kultury Polskiej, wiceprezesa Stowarzyszenia Sympatyków SJiKP UŚ oraz Małgorzaty Kity z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, wieloletniego pracownika Instytutu Języka Polskiego im. I. Bajerowej (dyrektor IJP w latach 2002-2005), prezes Stowarzyszenia Sympatyków SKiKP, przewodniczącej Rady Naukowej Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 8 marca 2019 roku w budynku Wydziału Filologicznego (plac Sejmu Śląskiego) i zgromadziła wielu znakomitych gości z Uniwersytetu Śląskiego, innych polskich uczelni (m.in. z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Łodzi, Lublina) oraz ośrodków zagranicznych, z uniwersytetów w Ołomuńcu w Republice Czeskiej i Debreczynie na Węgrzech.

 

Accessibility