JĘZYKI ŚWIATA

W tym roku szkolnym w ramach współpracy ze szkołami licealnymi Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich stała się jednostką wspomagającą prowadzenie klasy lingwistycznej w VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu. 12 października 2017 r. odbyła się pierwsza lekcja z modułu „Języki świata”. Ukrainę – kulturę i język zaprezentowała Natalia Moiseienko, doktorantka Wydziału Filologicznego współpracująca z Katedrą!

Accessibility