Homo legens – KMSP włącza się w promocję czytelnictwa wśród młodzieży

W poniedziałek, 20 listopada dr Marcin Maciołek udał się z wykładami gościnnymi do Technikum nr 4 Transportowego, działającego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu z siedzibą główną przy ulicy Kilińskiego 25. Spotkanie z wykładowcą Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich zorganizowały nauczycielki pracujące w Technikum, a mianowicie: polonistka – pani Bożena Lasota oraz nauczyciel bibliotekarz – pani Joanna Krupa. Dr M. Maciołek wygłosił dwa wykłady poświęcone tajemnicom dekoracji „Psałterza floriańskiego”, a także epokowemu wynalazkowi Jana Gutenberga, tj. technice wytwarzania książek przy użyciu ruchomych czcionek oraz początkom „czarnej sztuki” w Polsce. Wykłady były ukoronowaniem realizowanego w Technikum nr 4 od września bieżącego roku Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestniczącej w nich młodzieży. Warto nadmienić, że szkoła, która zorganizowała spotkanie, zakupiła również kilkanaście egzemplarzy najnowszej książki dra Marcina Maciołka pt. U źródeł słów, które autor opatrzył autografem i dedykacją, a kilka z nich wręczył najbardziej rozmiłowanym w książkach uczniom. Pozostałe trafią w ręce laureatów konkursów czytelniczych organizowanych w najbliższym czasie przez szkołę. Podczas spotkania dr Marcin Maciołek przedstawił również ofertę możliwej współpracy Technikum nr 4 z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich.

Accessibility