Studenci

PRZYJAZD NA UNIWERSYTET ŚLĄSKI

WYJAZD ZA GRANICĘ

Twój wybór uczelni zagranicznej to Uniwersytet Śląski – weź udział w rekrutacji na swoim uniwersytecie. Skontaktuj się ze swoimi wykładowcami lub lektorem języka polskiego oraz ze swoim działem współpracy międzynarodowej. Wystartuj u siebie, my czekamy na mecie w Katowicach.

Weź udział w rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+. Informacje o rekrutacji są zamieszczane m.in. na stronie: http://www.studiapolskie.us.edu.pl/erasmus/nabor/

Masz nominację na studia lub praktykę na Uniwersytecie Śląskim – napisz do nas mail o swoim przyjeździe: szkola@us.edu.pl oraz zarejestruj się w systemie e-pass: https://epass.us.edu.pl/ Zastanów się, gdzie chcesz studiować, co może Ci zaoferować uczelnia zagraniczna, co zyskasz, wyjeżdżając na tę właśnie uczelnię, jaki wpływ będzie miał Twój wyjazd na poszerzenie Twojej wiedzy, na kompetencje kulturowe, znajomość języków obcych.
W systemie e-pass uzupełnij wszystkie wymagane dane osobowe, określ orientacyjny czas przyjazdu i wyjazdu, wybierz program (studia polskie), wybierz akademik: http://student.us.edu.pl/warunki (jeśli będziesz studiować międzynarodowe studia polskie, polonistykę, komunikację promocyjną i kryzysową, kulturoznawstwo, kultury mediów, filologię klasyczną itp. na Wydziale Filologicznym w Katowicach, wybierz jeden z akademików w Katowicach-Ligocie; jeśli będziesz studiować kierunki neofilologiczne na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu, wybierz jeden z akademików w Sosnowcu).  

Wybierz uczelnię partnerską (studia): http://www.studiapolskie.us.edu.pl/erasmus/oferty-wyjazdow-za-granice-erasmus/uczelnie-partnerskie/ lub instytucję przyjmującą (praktyki) i zapoznaj się z ofertą studiów/programem praktyk.

Sprawdź, dowiedz się, upewnij się, czy umowa z daną uczelnią obejmuje wymianę studencką. W przypadku wyjazdów do krajów spoza Unii Europejskiej (program K107) trzeba sprawdzać tę informację regularnie – w tej części programu Erasmus+ oferta zmienia się co roku.

Zdecyduj, czy chcesz wziąć udział w programie adaptacyjnym Orientation Week – zachęcamy do tego, to wspaniała okazja, by poznać innych studentów oraz rozpocząć naukę języka polskiego i wybrać się z nami na wycieczki. Zaloguj się na stronie systemu USOS – dla studentów – wymiana studencka – oferty wyjazdów, wybierz uczelnię, na której chcesz studiować i uzupełnij wszystkie wymagane pola.

Wgraj do systemu wszystkie niezbędne dokumenty:
– skan paszportu
– skan wizy (jeśli już ją masz i jeśli jest Ci potrzebna, by przyjechać do Polski – na studia lub praktykę)
– skan ubezpieczenia na czas pobytu w Polsce
– zdjęcie do legitymacji.

Wyjazd na praktyki: uzupełnij i wydrukuj aplikację ze strony Biura Programu Erasmus UŚ, podpisz ją. Złóż aplikację i inne niezbędne dokumenty (list motywacyjny w języku polskim, zaświadczenie o średniej ocen za ostatni etap nauki, zaświadczenie o znajomości języka obcego, w którym będziesz odbywać praktykę, jeśli jego znajomość jest wymagana, uzyskaj pisemną/mailową wstępną zgodę instytucji przyjmującej na odbycie stażu) w sekretariacie Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ (adres: plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 13).
Uzupełnij dokument Learning agreement – pola na żółto wymagają uzupełnienia. Podpisz dokument, uzyskaj podpis Koordynatora na Twojej uczelni i wgraj dokument do systemu. Wyjazd na praktyki: przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej (w języku polskim): dlaczego chcesz wyjechać na praktykę w ramach programu Erasmus+, jakie korzyści przyniesie Ci pobyt za granicą, czym będziesz zajmować się na praktykach itp.

Przedmioty możesz wybrać z listy przedmiotów ze stron:

MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE I STOPNIA (licencjat)

MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE II STOPNIA (magisterskie)

STUDIA POLSKIE. OFERTA PRZEDMIOTOWA DLA CUDZOZIEMCÓW

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia II stopnia (magisterskie)

http://www.ijp.us.edu.pl/wp-content/uploads/Rygory-kpik-2017-2018-20.09.pdf

Skoro przyjeżdżasz na studia do Polski, pamiętaj, żeby wybrać kurs języka polskiego, który da Ci wiele korzyści: to aż 6 punktów ECTS, pozwoli Ci lepiej funkcjonować w Polsce i uczestniczyć w kulturze oraz życiu studenckim, będziesz się uczył z kolegami i koleżankami z różnych krajów z całego świata – nawiążesz międzynarodowe znajomości i przyjaźnie!

 Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o zaakceptowaniu Twojej kandydatury rozpocznij procedurę wyjazdową. Zapoznaj się z informatorem oraz instrukcją zamieszczoną na stronie Biura Programu Erasmus UŚ.
Poczekaj na zaakceptowanie Twojej aplikacji przez Biuro Programu Erasmus UŚ. Jeśli przez kilka dni aplikacja nie została zaakceptowana, skontaktuj się z nami: szkola@us.edu.pl Załóż konto walutowe w euro – stypendium będzie przekazywane przelewem.
Kiedy aplikacja zostanie zaakceptowana, wydrukuj ją, podpisz, uzyskaj podpis Koordynatora na Twojej uczelni i wgraj dokument do systemu e-pass. Z Biura Programu Erasmus otrzymasz potwierdzenie przyjazdu, na którego podstawie będziesz mógł starać się o wizę. Uzupełnij Learning agreement (studia lub praktyka), podpisz go, uzyskaj podpis Koordynatora Wydziałowego, Dziekana Wydziału Filologicznego UŚ oraz podpis uczelni przyjmującej.
Jeśli przyjeżdżasz w ramach Erasmusa KA107 (czyli z krajów spoza Unii Europejskiej), otrzymasz umowę dotyczącą Twojego przyjazdu na Uniwersytet Śląski. Sprawdź dane, podpisz ją i odeślij skan. Pamiętaj, żeby po przyjeździe do Katowic dostarczyć oryginał podpisanej umowy do Biura Programu Erasmus. Uzupełnij wniosek wyjazdowy i podpisz go oraz zarejestruj w odpowiednim Instytucie:

– międzynarodowe studia polskie, sztuka pisania, filologia polska – sekretariat Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, pokój 13;

– kulturoznawstwo, kultury mediów – Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, pokój 106;

– bibliotekoznawstwo – Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, pokój 318;

– komunikacja promocyjna i kryzysowa – Instytut Języka Polskiego, pokój 514;

– mediteranistyka, filologia klasyczna – Instytut Filologii Klasycznej, pokój 117.

Zarejestrowany wniosek przedłóż do podpisu Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana Wydziału Filologicznego.

Przywieź ze sobą  3 zdjęcia paszportowe, przydadzą się przy rejestracji na studia. Po przyjeździe zgłoś się do sekretariatu Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ (adres: plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 13) – pomożemy Ci załatwić formalności. Podpisane dokumenty złóż w Biurze Programu Erasmus. Umów się na podpisanie umowy dotyczącej stypendium i pobytu zagranicznego.

Zachęcamy do przesyłania krótkich fotoreportaży z pobytu, które zamieścimy na stronie internetowej SJiKP UŚ jako zachętę do wyjazdów na zagraniczne studia/praktyki. Zdjęcia można przesyłać na adres: szkola@us.edu.pl

 

Accessibility