Informacje ogólne

 
Szanowni Państwo!

W zakładce Uczelnie partnerskie zamieściliśmy wszystkie oferty wyjazdów zagranicznych dla studentów i pracowników w ramach umów bilateralnych w programie ERASMUS+, którymi kierują koordynatorzy programu katowickich Instytutów i Katedr WF: Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Katedry Literatury Klasycznej, Katedry Literatury Porównawczej, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Zamieszczone oferty traktujemy jako jeden wspólny zestaw proponowanych wyjazdów dla wszystkich studentów katowickich kierunków Wydziału Filologicznego. Znaczy to tyle, że każdy student może sformułować program swojego zagranicznego pobytu nie tylko w ramach ofert, jakie są związane z jego kierunkiem studiów, ale także każdej oferty z zamieszczonego zestawu, jeśli tylko odnajdzie atrakcyjne moduły z perspektywy podjętych studiów. W czasie naboru pracowników na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe koordynatorzy tworzą własne komisje rekrutacyjne, rekrutacja studentów odbywa się w ramach wspólnie podjętych działań: wspólne komisje kwalifikacyjne, jednolite kryteria naboru, jedna wspólna lista rankingowa.

Koordynator Wydziałowy dla katowickiej części Wydziału Filologicznego: 

prof. dr hab. Jolanta Tambor (pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego ds. studentów zagranicznych)
 

Koordynatorzy umów:

 • IBiIN – dr Anna Seweryn
 • IJP – dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch
 • INoKiSI – dr Aneta Głowacka
 • INoLP – dr hab. Beata Nowacka
 • KLK – dr hab. prof. UŚ Anna Kucz
 • KLP – prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
 • KMSP – dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak
 • SJiKP – prof. dr hab. Jolanta Tambor

W zakładce Uczelnie partnerskie są zamieszczone informacje o:

 1. partnerskich uniwersytetach i linki do programu Erasmus na uczelniach,
 2. naszych instytutach i katedrach, które podpisały umowy z uczelnią zagraniczną,
 3. dziedzinie (kierunku), która jest treścią porozumienia i podstawą oferty wyjazdowej.

W zakładce Nabór znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące rekrutacji.

Uniwersyteckie biuro Erasmusa

 

Accessibility