NABÓR

Erasmus+ 2019/2020

Rekrutacja studentów

 

 

Erasmus+ 2018/2019

Rekrutacja pracowników na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe

Odbywa się w sposób ciągły. Należy się zwrócić w tej sprawie do koordynatora swojego Instytutu lub Katedry albo do koordynatora wydziałowego. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Wyjazdy i przyjazdy”.

 

Erasmus+ 2018/2019

Rekrutacja na praktyki

Odbywa się w sposób ciągły. Należy się zwrócić w tej sprawie do koordynatora wydziałowego.Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Wyjazdy i przyjazdy”.

 

Erasmus+ 2019/2020

Rekrutacja na studia

Nabór na wyjazdy na rok 2019/2020 jest otwarty. Szczegółowe informacje oraz formularz aplikacyjny znajduje się na stronie:

www.usosweb.us.edu.pl ⇒ dla studentów ⇒ wymiana studencka ⇒ oferty wyjazdów.

Proszę zapoznać się z ofertą w zakładce „Uczelnie partnerskie”. W razie pytań proszę zgłosić się do koordynatora wydziałowego albo do koordynatora w swoim Instytucie lub Katedrze.

 

Accessibility