Dr Marcin Maciołek z odczytem na konferencji we Lwowie

W dniach 2–5 listopada 2017 roku we Lwowie na Ukrainie odbyły się sympozjum naukowe nt. Dzieje podręczników języka polskiego oraz II Biesiada Polonistyczna. Do udziału w spotkaniu, zorganizowanym przez Katedrę Filologii Polskiej oraz Bibliotekę Naukową Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, pod hasłem Polonistyka we Lwowie – 200 lat idei zaproszono również kilku badaczy z Polski, zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako obcego, a mianowicie: prof. dr hab. Annę Dąbrowską, dr hab. Agnieszkę Burzyńską-Dacę i mgr Małgorzatę Pasiekę z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Małgorzatę Gębkę-Wolak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W konferencji wzięli także udział dr Marcin Maciołek z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz mgr Karolina Graboń ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Oboje wygłosili odczyt nt. Podręcznikowa wymowa, czyli o ortofonii
w podręcznikach do nauki i nauczania języka polskiego jako obcego
, w którym omówili sposoby prezentowania zagadnień fonetycznych w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego oraz przedstawili ofertę dostępnych na rynku wydawniczym pomocy dydaktycznych do kształcenia wymowy polskiej cudzoziemców. Przypomnijmy, ze dr Marcin Maciołek jest autorem podręcznika Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących się języka polskiego jako obcego, napisanego wespół z prof. dr hab. Jolantą Tambor. Obecnie oboje autorzy przygotowują trzecie już – uzupełnione – wydanie tej książki.

Sprawozdanie oraz zdjęcia z konferencji we Lwowie można obejrzeć na stronie: http://www.lnu.edu.ua/polonistyka-u-lvovi-200-rokiv-ideji/

Accessibility