TO TRZEBA WIEDZIEĆ

Od 1 października kierunek Międzynarodowe studia polskie jest prowadzony na Wydziale Humanistycznym.

Sprawy studenckie na stronie internetowej Uczelni. Zakładka: Student 

Rektor: Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Prorektor ds. kształcenia i studentów. Prof. dr hab. Ryszard Koziołek 

Dziekan: Prof. dr hab. Krzysztof Jarosz

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia. Prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski

Dyżury: wtorki 13.00-13.45, p. 117

Dyrektor grupy kierunków: Dr Ewa Biłas-Pleszak, p. 513, dyżur: poniedziałki 13.00-13.45

Zastępca dyrektora ds. MSP: Dr Agnieszka Tambor, p. 13, dyżur: wtorki 13.00-13.45

Dziekanat: sprawy studentów MSP. Tel. 32 2009 231Agnieszka Maroszek 

Sekretariat MSP. P. 512, mgr Joanna Raś

Dziekanat: dział socjalno-bytowy (stypendia, akademiki), p. 16, tel. 32 3591165, mgr Marta Klimek, mgr Justyna Urbańska

Opiekunowie lat 2019/2020

 • LIC. 1 rok – dr Marcin Maciołek
 • LIC. 2 rok – dr Katarzyna Frukacz
 • LIC. 3 rok – kierownik seminarium: prof. Jolanta Tambor
 • MU 1 rok – kierownicy seminarium: prof. Małgorzata Kita, dr Agnieszka Tambor
 • MU 2 rok – kierownicy seminarium: prof. Małgorzata Kita, prof. Romuald Cudak

 Opiekunka praktyk 2019/2020

 • dr Agnieszka Tambor

 Starostowie lat 2019/2020

 • LIC. 1 rok – 
 • LIC. 2 rok – Marta Kriger
 • LIC. 3 rok – Martyna Nastos
 • MU 1 rok – Bartłomiej Rataj
 • MU 2 rok – Justyna Olesińska

 

 

Accessibility