OGŁOSZENIA

UWAGA! STUDENCI 2 MU msp!!!

Prof. dr hab. Małgorzata Kita odwołuje z powodów służbowych swoje seminarium magisterskie 2. MU na kierunku msp w dniu 10 października 2019 r. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym ze studentami. 

 
GODZINY DZIEKAŃSKIE
Informujemy, że Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz ogłasza w dniu 10 października 2019 r. (czwartek) od 9.45 do 15.15 ze względu na inaugurację roku akademickiego w kampusie sosnowieckim godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny dziekańskie).
  
 
SEMINARIA DYPLOMOWE 2019/2020  
 
 I ROK STUDIA MAGISTERSKIE. SEMINARIA MAGISTERSKIE
 
Prof. dr hab. Małgorzata Kita (Instytut Językoznawstwa)

Jako temat nadrzędny spotkań seminaryjnych proponuję:

Żyć w mieście. Co język i tekst „mówi” o mieście i jego mieszkańcach?

Jako punkt wyjścia przyjmiemy założenia językoznawstwa kulturowego w powiązaniu z innymi dziedzinami wiedzy.

Będziemy badać takie płaszczyzny bycia w mieście, jak: wartości, rytuały, bohaterowie (czyli postaci, z którymi można się identyfikować) i symbole.

Przyjrzymy się miejskiej przestrzeni onimicznej (związanej z nazwami własnymi). Badać będziemy wybrane teksty literackie, medialne, teksty kultury, teksty użytkowe.

Wskazaną wyżej główną problematyką seminaryjną chętnie skonfrontuję i skoreluję z zainteresowaniami Studentów, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w tych zajęciach.

 

Dr Agnieszka Tambor (Instytut Nauk o Sztuce)

Seminarium będzie poświęcone głównie tematyce związanej z mediami. Tematyka jest skoncentrowana przede wszystkim wokół zagadnień:

filmowych i okołofilmowych:

– analiza i interpretacja dzieł filmowych,
– porównanie dzieł filmowych pochodzących z różnych kręgów kulturowych,
– film jako budulec tożsamości narodowej lub etnicznej,
– film jako narzędzie zdobywania wiedzy o obcej kulturze;

medialnych:

– tematy związane z analizą przekazów medialnych (serial i cykliczne programy telewizyjne) jako części popkultury,
– nowoczesny serial telewizyjny (np. House of Cards, The Walking Dead, Pakt i inne) a korzenie gatunku;

tematyka tabu i stereotypów:

– tabu w kinie i telewizji,
– przełamywanie tematów tabu w przekazach medialnych,
– analiza i interpretacja obszarów tabu w różnych kręgach kulturowych,
– stereotypy w kinie i telewizji jako źródło wiedzy o świecie.

 

 
 III ROK STUDIA LICENCJACKIE. SEMINARIUM LICENCJACKIE
Prof. dr hab. Jolanta Tambor (Instytut Językoznawstwa)
Tematyka seminaryjna zostanie ogłoszona na pierwszych zajęciach seminaryjnych.
 
 
  
 
 
 

 

 

Accessibility