MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE. PODSTAWOWE INFORMACJE

Dyrektor zespołu kierunków: dr Ewa Biłas-Pleszak, dyżur: pn 13.00-13.45, p. 513
Zastępczyni dyrektora do spraw Międzynarodowych Studiów Polskich: dr Agnieszka Tambor, dyżur: wt. 13.00-13.45, p. 13
Sekretariat: mgr Joanna Raś, p. 512, p. 424, tel. 32 2009 423, studiapolskie.us.edu.pl,
Dziekanat. Sprawy studentów MSP: Agnieszka Maroszek, p. 109, tel. 32 2009 231
 
Plany i moduły studiów MSP: niniejsza strona, zakładka Studia
Harmonogramy i rygory studiów: niniejsza strona, zakładki: Harmonogramy, Rygory i sylabusy
Sylabusy: niniejsza strona, zakładka Rygory i sylabusy
Harmonogramy, ogłoszenia i informacje są również wywieszone na tablicy informacyjnej – pl. Sejmu Śląskiego 1, IV piętro, przy pokojach 423-425 oraz na Facebooku – Międzynarodowe Studia Polskie UŚ.
 
Dyżury pracowników prowadzących zajęcia na MSP w semestrze zimowym 2019/2020
Dyżury zostaną wywieszone po 15 października
Accessibility