O STUDIACH

Studiuj z nami! Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich zaprasza wszystkich studentów polskich i obcokrajowców, którzy pragną podjąć nowoczesne studia stacjonarne I (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) na kierunku: Międzynarodowe studia polskie. Przedmiotem studiów jest kultura polska widziana w kontekście innych kultur europejskich i światowych. Na studiach analizujemy kontakty i relacje kultur, badamy wzajemne oddziaływania, poszukujemy podobieństw i różnic. Obszarem zainteresowań są różnorodne sfery kultury: od kultury wysokiej (sztuka, literatura) przez kulturę popularną i użytkową (piosenka, architektura, kulinaria) do kultury codziennej (rytuały, zachowania, etykiety). W czasie studiów student wybiera specjalność (biznes, dyplomacja, turystyka na studiach licencjackich, tłumaczenie, publicystyka prasowa, telewizyjna, internetowa oraz doradztwo kulturowe na studiach magisterskich), która pozwoli mu spożytkować zawodowo nabytą wiedzę i kwalifikacje. Atrakcyjna praca po studiach to: instytucje prowadzące wymianę międzynarodową oraz agencje doradcze w tym zakresie, służby dyplomatyczne, instytucje i wydawnictwa turystyczne, agencje translatorskie, instytucje dziennikarskie międzynarodowe, agencje organizujące wydarzenia międzynarodowe.  

Uwaga! Istnieje również możliwość wyboru Międzynarodowych studiów polskich jako kierunku na Indywidualnych Studiach Międzyobszarowych na zasadach specjalnego planu studiów.   

Zobacz więcej:

Accessibility