VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

13 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów, którą zorganizowali dr Marcin Maciołek (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ), dr Agnieszka Tambor (Centrum Języka i Kultury Chińskiej) oraz mgr Tomasz Gęsina (Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ). Konferencję otworzyli dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ i prof. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury … Czytaj dalej

Kleszczów w Pekinie via Katedra MSP

Grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w województwie łódzkim – szkoły pod patronatem Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego – odbyła wyprawę do Chin, goszcząc w Katedrze Polonistyki na Wydziale Języków i Kultur Europejskich Beijing Foreign Studies University. W przygotowaniach do wyprawy pomagała koordynatorka współpracy, dr Agnieszka Tambor.

WYKŁAD PROF. ANDREI DE CARLO

Informujemy, że 19 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału (V piętro) odbędzie się wykład prof. Andrei De Carlo zatytułowany Arachne i jej córki. Strategie pajęczycy w literaturze. Prof. dr Andrea De Carlo jest włoskim italianistą i polonistą zatrudnionym w Uniwersytecie L’Orientale w Neapolu. W II semestrze roku akademickiego 2017/2018 Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich gości włoskiego literaturoznawcę jako profesora wizytującego.  

STUDIUJ Z NAMI!!!

Jeśli interesujesz się kulturami innych narodów oraz wzajemnymi związkami między nimi a kulturą polską, jeśli chciałbyś pracować w zawodach, w których taka wiedza jest wykorzystywana – studiuj z nami!!!   Międzynarodowe studia polskie są poświęcone relacjom pomiędzy kulturą polską i kulturami regionów europejskich i pozaeuropejskich. Ujęcie konfrontatywne (Polska a regiony) jest łączone z ujęciem integracyjnym (Polska w regionie). Studia przygotowują do czynnego uczestnictwa w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej. Absolwent … Czytaj dalej

Accessibility