Podpisanie umowy z I LO w Dąbrowie Górniczej

22 listopada 2017 r. została zawarta umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez Instytut Języka Polskiego oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich. Umowa została zawarta na okres trzech lat. Uroczystość podpisania umowy odbyła się na terenie dąbrowskiej szkoły, w obecności uczniów z klasy lingwistyczno-medialnej. Dokument podpisały: Dyrektor I LO, mgr Beata Bończak, oraz – z upoważnienia Dziekana Wydziału Filologicznego – … Czytaj dalej

Dr Marcin Maciołek z odczytem na konferencji we Lwowie

W dniach 2–5 listopada 2017 roku we Lwowie na Ukrainie odbyły się sympozjum naukowe nt. Dzieje podręczników języka polskiego oraz II Biesiada Polonistyczna. Do udziału w spotkaniu, zorganizowanym przez Katedrę Filologii Polskiej oraz Bibliotekę Naukową Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, pod hasłem Polonistyka we Lwowie – 200 lat idei zaproszono również kilku badaczy z Polski, zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako obcego, a mianowicie: prof. dr hab. Annę Dąbrowską, dr hab. Agnieszkę Burzyńską-Dacę i mgr Małgorzatę … Czytaj dalej

Projekt pt. „Niemiecko-polskie ogólnojęzykowe podobieństwa leksykalne we współczesnym śląskim etnolekcie mówionym”

Międzynarodowy projekt pt. „Niemiecko-polskie ogólnojęzykowe podobieństwa leksykalne we współczesnym śląskim etnolekcie mówionym” ma na celu m.in. ustalenie stopnia udziału germanizmów w obecnie używanej śląszczyźnie. Szeroko zakrojone w ramach grantu badania ankietowe posłużą wymiernemu opisowi naukowemu zasobu leksykalnego śląskiego etnolektu mówionego, zwłaszcza w zakresie niemiecko-polskich podobieństw wyrazowych. Przedsięwzięcie jest realizowane na mocy umowy międzyuniwersyteckiej przez Uniwersytet im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) … Czytaj dalej

LITERATURA POLSKA W CHINACH

Ukazała się książka dr Li Yinan „Literatura polska w Chinach” wydana przez Uniwersytet Śląski i Wydawnictwo Gnome. Autorka jest kierownikiem Katedry Języka Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Studia doktoranckie pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Romualda Cudaka ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Publikacja otwiera serię Literatura polska za granicą przygotowywaną przez Katedrę MSP i SJiKP.

JĘZYKI ŚWIATA

W tym roku szkolnym w ramach współpracy ze szkołami licealnymi Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich stała się jednostką wspomagającą prowadzenie klasy lingwistycznej w VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu. 12 października 2017 r. odbyła się pierwsza lekcja z modułu „Języki świata”. Ukrainę – kulturę i język zaprezentowała Natalia Moiseienko, doktorantka Wydziału Filologicznego współpracująca z Katedrą!

Nabór na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

Od roku akademickiego 2017/2018 Wydział Filologiczny UŚ uruchamia nowe dwusemestralne Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie, które będą w sobie łączyć elementy interdyscyplinarne z następujących dziedzin: językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, geografii i przyrody w zakresie wiedzy o Śląsku jako o regionie. Studia adresowane są do osób w sposób szczególny zainteresowanych Śląskiem i województwem śląskim – które po ich zakończeniu uzyskają niezbędne kompetencje do realizacji programu edukacji regionalnej w szkołach oraz instytucjach kultury. … Czytaj dalej

Accessibility