Wykłady gościnne prof. Andrei de Carla z Uniwersytetu w Neapolu

W marcu w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ gości prof. Andrea De Carlo z Università degli studi di Napoli L’Orientale. 19 marca 2018 roku o godzinie 11:30 w Sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ prof. Andrea De Carlo poprowadził wykład otwarty pt. „Arachne i jej córki. Strategia pajęczycy w literaturze”. Prof. Andrea De Carlo został zaproszony jako visiting profesor, by poprowadzić cykl zajęć seminaryjnych, wykładów i konwersatoriów z zakresu kultury śródziemnomorskiej: literatury, sztuki, … Czytaj dalej

„DZIADY” MICKIEWICZA W CHINACH

22 marca 2018 (czwartek) o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału (V piętro) odbędzie się wykład otwarty dr Li Yinan z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych o roli chińskiego przekładu „Dziadów” Adama Mickiewicza w najnowszej historii Chin: „Objąłem w ramiona wszystkie przeszłe i przyszłe pokolenia”. Wpływ „Dziadów” Mickiewicza na świadomość Chińczyków od rewolucji kulturalnej do dziś”. Dr Li Yinan jest kierownikiem Katedry Języka Polskiego Beijing Foreign Studies Uniwersity. Rozprawę doktorską … Czytaj dalej

WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁEM SZKÓŁ W SŁAWKOWIE

2 marca 2018 r. pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie oraz Gminą Sławków została podpisana umowa dydaktyczno-naukowa.  We wspólne działania zaangażowane będą cztery wydziały Uniwersytetu: Wydział Filologiczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi. Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich reprezentowali prof. Romuald Cudak oraz dr Wioletta Hajduk-Gawron. Uroczystość podpisania umowy uświetnił wykład prof. Romualda Cudaka na temat współczesnej poezji polskiej.

Prof. Andrea De Carlo gościem msp

W II semestrze roku akademickiego 2017/2018 Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich będzie gościć, jako profesora wizytującego, Andreę De Carlo, włoskiego polonistę i italianistę, profesora Uniwersytetu L’Orientale w Neapolu. Szczególnym przedmiotem badań naukowych prof. De Carlo jest twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego i literatura genderowa. W czasie pobytu profesor De Carlo przeprowadzi zajęcia na międzynarodowych studiach polskich z programu „kultury regionów”, weźmie udział w dniu otwartym kierunku, jak … Czytaj dalej

Reporter i inne kultury – wykład w I LO

15 stycznia 2018 roku dr Katarzyna Frukacz z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich wygłosiła w I Liceum Ogólnokształcącym im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej wykład pt. „Reporter i inne kultury – o relacjach międzykulturowych we współczesnym reportażu literackim”. Dr Frukacz zapoznała uczniów z podstawowymi pojęciami z zakresu komunikacji międzykulturowej, a także teorii i historii reportażu literackiego w Polsce. Przewodnim tematem wykładu był reporterski dorobek Ryszarda Kapuścińskiego, nazywanego „ojcem” polskiego reportażu oraz „tłumaczem kultur”. Na przykładzie jego … Czytaj dalej

Otwarcie Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ

12 stycznia 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Języka i Kultury Chińskiej. Centrum jest jednostką badawczo-dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego powstanie łączy się z coraz większym zainteresowaniem kierunkami związanymi z krajami Dalekiego Wschodu. Podstawową działalnością Centrum Języka i Kultury Chińskiej jest prowadzenie  zajęć z języka chińskiego i kultury chińskiej. Formuła Centrum zakłada jednak także inne (oprócz czysto dydaktycznych) zadania. Zaprojektowano różnorodne wydarzenia … Czytaj dalej

ZAGRANICZNI GOŚCIE KATEDRY MSP

Grudzień okazał się intensywnym dydaktycznie miesiącem dla studentów międzynarodowych studiów polskich i słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych. Gośćmi Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich i Szkoły Języka i Kultury Polskiej byli wykładowcy, którzy przyjechali na Uniwersytet Śląski w ramach programu Erasmus Plus (K107 – czyli programu dotyczącego krajów spoza UE). Od 11-16 grudnia odwiedził Wydział Filologiczny dr Predrag Obućina … Czytaj dalej

KMSP o Inności kulturowej

8 grudnia 2017 roku dr Katarzyna Frukacz, reprezentująca Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich, przeprowadziła warsztaty literacko-kulturowe z uczniami VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu. Przewodnim tematem zajęć było pytanie: „Inność w komunikacji międzykulturowej – bariera czy podstawa dialogu?”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy humanistycznej, którzy na potrzeby lekcji zapoznali się wcześniej z fragmentem eseju Ten Inny Ryszarda Kapuścińskiego oraz reportażem Karcer Lidii Ostałowskiej. Analizę obu tekstów, … Czytaj dalej

Homo legens – KMSP włącza się w promocję czytelnictwa wśród młodzieży

W poniedziałek, 20 listopada dr Marcin Maciołek udał się z wykładami gościnnymi do Technikum nr 4 Transportowego, działającego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu z siedzibą główną przy ulicy Kilińskiego 25. Spotkanie z wykładowcą Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich zorganizowały nauczycielki pracujące w Technikum, a mianowicie: polonistka – pani Bożena Lasota oraz nauczyciel bibliotekarz – pani Joanna Krupa. Dr M. Maciołek wygłosił dwa wykłady poświęcone tajemnicom dekoracji „Psałterza floriańskiego”, … Czytaj dalej

Accessibility