NA WYRYWKI

Ukazała się książka „Na wyrywki. 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec” wydana przez Wydawnictwo UŚ. Książka skierowana jest do młodzieży i może stanowić podręcznik językowo-literacki. Mówi się, że znać prawdziwie obcy język, to znać jego zasób zleksykalizowanych fraz i posługiwać się nim bez przeszkód, na wyrywki. Leksykon ma za zadanie pomóc w kształtowaniu kompetencji językowo-kulturowej w zakresie języka i kultury polskiej również cudzoziemcom. Każdy cytat został … Czytaj dalej

Z KOREĄ NA TY

Uczniowie z zaprzyjaźnionego z Katedrą MSP Liceum im. J. Korczaka w Sosnowcu piszą: „W dniu 7 listopada 2018 w ramach zajęć W kręgu kultur i języków świata klasy lingwistyczne spotkały się z panem Changiem Il You z Korei Południowej. Nasz gość jest nauczycielem języka koreańskiego na Uniwersytecie Śląskim, absolwentem kierunku Międzynarodowe studia polskie. Tematem warsztatów były odmienności kulturowe tego wciąż egzotycznego dla nas kraju oraz stereotyp Azjaty widziany … Czytaj dalej

ZAJĘCIA W ARGENTYNIE

W sobotę, 20 października 2018 roku, dr Marcin Maciołek, pracownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, wraz z dr Małgorzatą Smereczniak ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej udali się w podróż do Argentyny, by przeprowadzić warsztaty dla tamtejszych nauczycieli języka polskiego. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Metodyczna podróż z językiem polskim – wyjazdowe warsztaty polonistyczne” realizowanego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ na zlecenie Senatu RP. W warsztatach odbywających się … Czytaj dalej

Spotkanie z Ukrainą

Pod koniec października w klasach lingwistycznych odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „W kręgu kultur i języków świata”. Prowadziła je tym razem Natalia Moiseienko, doktorantka UŚ z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, przybliżając uczniom kulturę swojego kraju – Ukrainy.  Uczniowie dowiedzieli się, że Ukraina to nie tylko znany im Lwów, ale również inne warte odwiedzenia miejsca, jak Kijów czy Odessa. Mieli także okazję podzielić się wrażeniami z pobytu w tym … Czytaj dalej

Klasy lingwistyczne na lekcji włoskiej gestykulacji

W czasie kolejnych zajęć w ramach przedmiotu „W kręgu kultur i języków świata” klasy lingwistyczne spotkały się z pochodzącą z Bari we Włoszech panią Adrianą Loiodice – doktorantką Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie rozmawiali o włoskiej kulturze, poznawali ciekawostki dotyczące Włoch, ćwiczyli umiejętność porozumiewania się w języku włoskim oraz zapoznali się z językiem gestów, bez których Włoch nie byłby prawdziwym Włochem. Dowiedzieli się, że gestykulacja jest nieodłączną … Czytaj dalej

Współpraca Katedry ze Szkołą Podstawową nr 20 w Rudzie Śląskiej

Od dwóch lat Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich prowadzi ożywioną współpracę ze Szkołą Podstawową nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej, wspierając działania Szkoły, organizując i współorganizując różnego typu imprezy, np. Święto Rodziny, dzień otwarty, święto Patronki Szkoły, dzień wagarowicza itp. W wydarzeniach tych każdorazowo biorą udział przedstawiciele Katedry, a także zagraniczni studenci i doktoranci Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. List gratulacyjny … Czytaj dalej

INAUGURACYJNY WYKŁAD DR AGNIESZKI TAMBOR NA ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO

3 września 2018 r. o godzinie 14.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 inaugurowane przez X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach i Uniwersytet Śląski. Wykład inauguracyjny pt. Azjatyckie inspiracje kina wygłosi dr Agnieszka Tambor.    

XXVIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

1 sierpnia 2018 r. rozpoczyna się XXVIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej dla cudzoziemców organizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Program kursu zawiera lektoraty języka polskiego, wykłady poświęcone kulturze polskiej, spotkania, koncerty, projekcje filmowe. W zajęciach weźmie udział ponad 200 studentów z niemalże całego świata. Szczególnie duża, bo licząca niemal 50 osób, będzie grupa studentów z Chin. Zajęcia i wykłady dla studentów … Czytaj dalej

OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH NA MSP

15 czerwca 2018 r. odbyła się pierwsza tura obron prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe studia polskie. Bronili się z sukcesem studenci seminariów licencjackich prowadzonych przez panią dr Agnieszkę Tambor i pana dr. Marcina Maciołka oraz studenci seminarium magisterskiego, którego kierownikiem była pani prof. dr hab. Jolanta Tambor. 10 studentów Msp I stopnia otrzymało stopień licencjata, a 6 osób tytuł magistra. Jest to już trzeci rocznik absolwentów Międzynarodowych studiów polskich I stopnia i czwarty … Czytaj dalej

Umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

W poniedziałek 28 maja 2018 r. podpisano umowę o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Z upoważnienia JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Kowalczyka ze strony Uniwersytetu umowę podpisał dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, zaś CKZiU reprezentował mgr inż. Jacek Górski, dyrektor Centrum. Osobą odpowiedzialną za współpracę z ramienia Uniwersytetu jest m.in. dr Marcin Maciołek z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, … Czytaj dalej

Accessibility