GODZINY REKTORSKIE

KOMUNIKAT Nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2019/2020 wprowadzam w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 7 października 2019 r. (poniedziałek) od godziny 9.45 do godziny 15.15 (obejmujące drugi, trzeci i czwarty blok dydaktyczny). Z up. Rektora Prof. dr hab. Ryszard Koziołek Prorektor ds. kształcenia i studentów

VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

13 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów, którą zorganizowali dr Marcin Maciołek (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ), dr Agnieszka Tambor (Centrum Języka i Kultury Chińskiej) oraz mgr Tomasz Gęsina (Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ). Konferencję otworzyli dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ i prof. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury … Czytaj dalej

SPOTKANIE W OŁOMUŃCU

6 maja 2019 r. w Ołomuńcu (Czechy) spotkali się studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (II i III licencjat oraz I i II MU międzynarodowych studiów polskich, jak również specjalność „kształcenie polonistyczne cudzoziemców” na kierunku filologia polska) i studenci polonistyki Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu. Spotkanie dotyczyło kultur Europy Środkowej, które są w bieżącym roku akademickim przedmiotem nauczania na studiach licencjackich msp, a były poznawane także w przeszłości przez obecnych studentów studiów magisterskich … Czytaj dalej

Kleszczów w Pekinie via Katedra MSP

Grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w województwie łódzkim – szkoły pod patronatem Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego – odbyła wyprawę do Chin, goszcząc w Katedrze Polonistyki na Wydziale Języków i Kultur Europejskich Beijing Foreign Studies University. W przygotowaniach do wyprawy pomagała koordynatorka współpracy, dr Agnieszka Tambor.

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej profesorów: Małgorzaty Kity oraz Romualda Cudaka

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej profesorów: Romualda Cudaka, kierownika Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, wieloletniego pracownika Instytutu Nauko o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, założyciela i przez 16 lat dyrektora szkoły Języka i Kultury Polskiej, wiceprezesa Stowarzyszenia Sympatyków SJiKP UŚ oraz Małgorzaty Kity z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, wieloletniego pracownika Instytutu Języka Polskiego im. I. Bajerowej (dyrektor IJP w latach 2002-2005), prezes Stowarzyszenia Sympatyków SKiKP, przewodniczącej Rady … Czytaj dalej

Z DZIEJÓW POLSKIEJ (ORTO)GRAFII

Dnia 4 grudnia 2018 roku dr Marcin Maciołek z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich udał się z wizytą do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach, gdzie wygłosił wykład nt. O językowych wyjątkach, kuriozach i sentymentach, czyli o historycznych śladach we współczesnej polszczyźnie dla uczniów klasy maturalnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Styczyńskiego. Podczas 90-minutowego spotkania uczniowie poznali niuanse związane z polską pisownią. Dr M. Maciołek omówił m.in. etapy kształtowania się polskiej grafii, opowiedział … Czytaj dalej

SPOTKANIE W SŁAWKOWIE

W dniu 27 listopada 2018 roku dr Wioletta Hajduk-Gawron przeprowadziła zajęcia dla licealistów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie. Spotkanie na temat: Komiks jako przykład teorii adaptacji w literaturze i przejaw kultury popularnej podzielone było na część wykładową i warsztatową. Po wprowadzeniu w zagadnienia kultury i literatury popularnej, uczniowie dokonywali adaptacji osiemnastowiecznej sielanki Franciszka Karpińskiego „Laura i Filon” na komiksowe plansze. Zadanie, jak się by się mogło wydawać, trudne nie przysporzyło … Czytaj dalej

Accessibility