WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich w celu pełniejszego realizowania celów statutowych i wspierania edukacji młodzieży aktywnie angażuje się we współpracę ze szkołami średnimi. Pracownicy naukowi przeprowadzają wykłady gościnne na terenie szkół, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach uniwersyteckich, warsztatach językowo-kulturowych, wydarzeniach akademickich, które odbywają się w Uniwersytecie Śląskim. Każdego roku szkoła objęta patronatem naukowym przez KMSP otrzymuje różnorodną ofertę edukacyjną.

Szkoły objęte patronatem przez KMSP

Oferta dla szkół

Zasady przystąpienia do współpracy

Formularz porozumienia o patronacie

Wydarzenia

Accessibility