STUDIUJ Z NAMI!!!

Prowadzone kierunki:
Międzynarodowe studia polskie I stopnia (licencjat) ze specjalnościami (Studia> Msp I stopnia):
> kultura i komunikacja w biznesie,
> kultura i komunikacja w dyplomacji,              
> kultura i komunikacja w turystyce.
Międzynarodowe studia polskie II stopnia (magisterskie) ze specjalnościami (Studia > Msp II stopnia):
> doradztwo kulturowe,
> publicystyka kulturowa,
> translatoryka.
 
Prowadzone specjalności:
Nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców (filologia polska, studia magisterskie) (Studia > Nauczanie polonistyczne…)
 
Studia dla cudzoziemców:
Studia polskie. Oferta przedmiotowa dla cudzoziemców
 
Msp to także możliwość:
> odbycia studiów w programie Erasmus+ w ponad 40 zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich (Erasmus+),
> uczestnictwa w pracach Koła Naukowego Studentów „Wieża Babel” i w organizowanych przez Koło konferencjach (np. Konferencja Magistrantów) oraz udziału w spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
> publikacji w roczniku studenckim „Z zagadnień języków i kultur”. 

 

Accessibility