Reporter i inne kultury – wykład w I LO

15 stycznia 2018 roku dr Katarzyna Frukacz z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich wygłosiła w I Liceum Ogólnokształcącym im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej wykład pt. „Reporter i inne kultury – o relacjach międzykulturowych we współczesnym reportażu literackim”. Dr Frukacz zapoznała uczniów z podstawowymi pojęciami z zakresu komunikacji międzykulturowej, a także teorii i historii reportażu literackiego w Polsce. Przewodnim tematem wykładu był reporterski dorobek Ryszarda Kapuścińskiego, nazywanego „ojcem” polskiego reportażu oraz „tłumaczem kultur”. Na przykładzie jego książek oraz innych przykładowych reportaży literackich został poruszony problem społecznej misji, jaką pełnią współcześni reporterzy w dobie nasilających się konfliktów narodowych i etnicznych.

Udział w prelekcji wzięli uczniowie klasy pierwszej o profilu lingwistyczno-medialnym oraz maturzyści z klasy prawno-społecznej. Wykład odbył się w ramach umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej między I LO a KMSP.

 

Accessibility