Prof. Andrea De Carlo gościem msp

W II semestrze roku akademickiego 2017/2018 Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich będzie gościć, jako profesora wizytującego, Andreę De Carlo, włoskiego polonistę i italianistę, profesora Uniwersytetu L’Orientale w Neapolu. Szczególnym przedmiotem badań naukowych prof. De Carlo jest twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego i literatura genderowa. W czasie pobytu profesor De Carlo przeprowadzi zajęcia na międzynarodowych studiach polskich z programu „kultury regionów”, weźmie udział w dniu otwartym kierunku, jak również wygłosi wykład otwarty na temat motywu Arachne w literaturze współczesnej.

Accessibility