Prof. dr hab. Małgorzata Kita

Profesor dr hab., profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Pracownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Dyrektor Instytutu Języka Polskiego (2002-2005).

Lektor języka polskiego na Uniwersytecie Toulouse Le Mirail (1981-1984, 1991-1993).

Inicjatorka i organizatorka cyklu konferencji internetowych poświęconych lingwistycznym badaniom nad rozmową (2001 – 2004) oraz cyklu konferencyjnego Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną.

Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, przewodnicząca Rady Naukowej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Członkini Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy PAN i Komisji Stylistycznej przy PAN. Członek rad programowych ok. 10 periodyków naukowych.

Publikacje w takich m.in. periodykach: „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, „Stylistyka”, „Studia Medioznawcze”, „Mediolingwistyka”, „Język a Kultura”, „Postscriptum Polonistyczne”, „Forum Lingwistyczne”.

Felietonistka w „Gazecie  Uniwersyteckiej UŚ”.

Zainteresowania naukowe: genologia lingwistyczna, stylistyka, mediolingwistyka, dyskursologia, „lawendowa lingwistyka”, nauczanie języka polskiego jako obcego.

Ważniejsze publikacje:

Coming out w polskiej przestrzeni dyskursywnej, Katowice 2016.

Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości, Katowice 2007.

Językowe rytuały grzecznościowe, Katowice 2005.

Wywiad prasowy. Język — gatunek — interakcja, Katowice 1998.

Wybieram gramatykę! Dla cudzoziemców zaawansowanych na poziomie C i dla studentów kierunków filologicznych, Katowice 1998, 2009, 2017).

Wypowiedzi przerwane we współczesnym polskim języku potocznym (na materiale autentycznych tekstów potocznych i tekstów beletrystycznych), Katowice 1989.

Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004 [współautor].

Język w telewizji. Antologia, Katowice 2016 [współredaktor].

Język w internecie. Antologia, Katowice 2016 [współredaktor].

Język w mediach. Antologia, Katowice 2012, 2014 [współredaktor].

Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3. Tożsamość dziennikarza. Katowice 2013 [współredaktor].

Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 2. Osobiste – prywatne – intymne w przestrzeni publicznej. Katowice 2013 [współredaktor].

Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1. Stan wiedzy i postulaty badawcze. Katowice 2012 [współredaktor].

 

 

Accessibility