Dr Katarzyna Frukacz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ.

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wykładowca w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ (2014-2015).

Autorka 12. tomu z serii „Czytaj po polsku”, zawierającego fragmenty polskich reportaży opracowane pod kątem kształcenia polonistycznego cudzoziemców. Prowadziła zajęcia i wykłady gościnne w zagranicznych ośrodkach akademickich, m.in. w Rosji, Niemczech, Czechach i Bułgarii. Współpracuje z internetowymi czasopismami kulturalnymi i serwisami recenzenckimi.

Zainteresowania badawcze: współczesny polski reportaż literacki, procesy konwergencji mediów, publicystyka prasowa i internetowa, genologia literacka i dziennikarska.

 

 

Ważniejsze publikacje:

Polski reportaż literacki w perspektywie międzykulturowej. Z zagadnień recepcji gatunku, „Studia Europaea Gnesnensia” 2016, t. 14.

Projekt: książka. O agregacyjności reportażu, „Tekstualia” 2016, nr 4(47).

Reportaż „skonwergowany”. »Dzienniki kołymskie« J. Hugo-Badera jako hybryda medialna, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2(14).

Między literackością a podmiotowością. Nowy wymiar „skażenia” polskiego reportażu (na przykładzie »Zapisków na biletach« Michała Olszewskiego), „Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 1(11).

Koncept we współczesnym reportażu literackim, „Znaczenia” 2012, nr 6.

„Czymże są nasze niepokoje przy ich niepokojach?”. Historyczne fale emigracji polskiej do Stanów Zjednoczonych w reportażach Małgorzaty Szejnert. W: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga. Red. Szałasta-Rogowska, Katowice 2016.

Amerykańskie Nowe Dziennikarstwo po polsku? Transfer poetyk, problemy adaptacyjne. W: Adaptacje II. Transfery kulturowe. Red.: W. Hajduk-Gawron, Katowice 2015.

Mariusza Szczygła gatunkowa »niechlujność« – o genologicznym statusie książki »Zrób sobie raj«. W: Porozmawiajmy o gatunkach – artystycznych i użytkowych. Red.: E. Bulisz, M. Wojtak, Lublin 2015.

Pogranicza reportażu – dawne i nowe. W: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5. Gatunek a granice. Red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Katowice 2015.

Czytaj po polsku. 12: Jacek Hugo-Bader, Maską w stronę wiatru. Włodzimierz Nowak, Radiobudzik pani Mohs. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1/C2), Katowice 2016.

Accessibility