Mgr Adam Antoniewicz

Doktorant w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich, lektor w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, od 2011 do 2014 roku zatrudniony na etacie młodszego wykładowcy. Planowaną pracę doktorską, pisaną pod opieką dra hab., prof. UŚ Romualda Cudaka, zamierza poświęcić zagadnieniom genologii, struktury i intertekstualności polskiej literatury fantasy . Jego zainteresowania naukowe oscylują m.in. wokół nauczania cudzoziemców języka polskiego i kultury polskiej, wpływu literatury i filmu na wzrost kompetencji językowych obcokrajowców czy rozwoju literatury fantasy na tle współczesnej literatury popularnej oraz struktury mitu i baśni i ich przekształcaniu we współczesnej literaturze i filmie. Pomagał przy organizacji trzech międzynarodowych konferencji Literatura polska w świecie. W latach 2011 – 2013 organizował kursy przygotowawcze w ramach programu EILC dla studentów uczestniczących w programie Erasmus. Prowadził wakacyjne kursy języka polskiego oraz warsztaty polonistyczne na Syberii, w Kazachstanie oraz Czelabińsku, jak również zajęcia z języka polskiego w ramach programu LLP/Erasmus na uniwersytecie w Debreczynie na Węgrzech. Obecnie od września 2013 roku pracuje jako lektor języka polskiego na Northeastern University w Shenyang, w Chinach, gdzie pełni funkcję dyrektora Centrum Studiów Polskich.

Ważniejsze publikacje:

Literatura a sztuki audiowizulane. Szkice. Antoniewicz, K. Grucka, J. Koziołek, Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA, Poznań 2012.

Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy obcokrajowiec powinien obejrzeć. Agnieszka Tambor.  [ Opracowanie artykułów]

Problemy i wyzwania w nauczaniu języka polskiego na nowo powstałym lektoracie języka polskiego w Chinach [w:] Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny – Korea – Japonia – rocznik 2014/2015, Tokio 2015.

Accessibility