Dr Bożena Szałasta-Rogowska

Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Literatury Współczesnej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ.

W latach 2002−2003 wykładała język i literaturę polską na University of Toronto w Kanadzie. Prowadziła też wykłady gościnne i zajęcia na uniwersyteach m.in. w: Berlinie, Mińsku, Halle, Lwowie, Bochum, Rio de Janeiro, Kurytybie i Bratysławie.  

W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się przede wszystkim polska poezja współczesna, literatura polska poza granicami kraju, teoria recepcji i odbioru, komunikacja międzykulturowa, glottodydaktyka oraz metodyka nauczania literatury polskiej cudzoziemców.

 

 

 

 

Ważniejsze publikacje:

Urodzony z piołunów. O poezji Bogdana Czaykowskiego. Katowice-Toronto 2005.

„Dzień dobry”. Zbiór testów do podręcznika. Katowice 2006.

Wracać czy nie wrócić? Wokół wiersza „Powrót Hamleta” Andrzeja Buszy. W: Literatura polska w świecie. Mapowanie, opisy, interpretacje. V. Pod red. R. Cudaka. Katowice 2014.

„wyleczyłam się z człowieczeństwa”, czyli porozmawiajmy na zajęciach języka polskiego jako obcego o anorektycznej współczesności. „Dydaktyka Polonistyczna” 2015, nr 1.

„niebo to sad / złotych owoców / tylko jedno jabłko / wisi skażone” – refleksy idylli w poezji Andrzeja Buszy. W: Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. T. II. Pod red. V. Wejs-Milewskiej i E. Rogalewskiej. Białystok 2016.

Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Olga Tokarczuk. Szafa. Katowice 2015 (oprac.)

Czaykowski: Jakieś ogromne szczęście. Wybór wierszy z lat 1956-2006. Kraków 2007 (oprac.)

Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice. Katowice 2010 (red.)

Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria pierwsza. Katowice-Toronto 2014 (red.)

Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga. Katowice 2016 (red.)

Accessibility