Otwarcie Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ

12 stycznia 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Języka i Kultury Chińskiej. Centrum jest jednostką badawczo-dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego powstanie łączy się z coraz większym zainteresowaniem kierunkami związanymi z krajami Dalekiego Wschodu. Podstawową działalnością Centrum Języka i Kultury Chińskiej jest prowadzenie  zajęć z języka chińskiego i kultury chińskiej. Formuła Centrum zakłada jednak także inne (oprócz czysto dydaktycznych) zadania. Zaprojektowano różnorodne wydarzenia promujące kulturę Chin, m.in. działalność Chińskiego Klubu Filmowego. Projekt ten jest realizowany we współpracy z Chińskim Muzeum Sztuki w Szanghaju i Instytutem Filmu Światowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Szanghaju oraz z Instytucją Filmową „Silesia-Film”. W przyszłości zadania, którym patronuje Klub, powinny przerodzić się w specjalistyczne warsztaty, wymianę międzyuczelnianą, kursy w Polsce oraz publikacje o polskim kinie. 

 Kierownikiem Centrum została dr Agnieszka Tambor, pracownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich.

         

Accessibility