Opisy modułów (zajęć)

Analiza i interpretacja tekstów kultury

Elementy prawa międzynarodowego

Etykieta i protokół dyplomatyczny-doradztwo

Dyskurs medialny – p. w internecie

Dyskurs medialny – p. RTV

Dyskurs medialny – p. prasowa

Arcydzieła sztuki publicystycznej

Instytucjonalne aspekty przekładu

Genealogia kultury polskiej

Gatunki publicystyczne

Europa wspólnot i regionów

Etykieta i protokół dyplomatyczny-translarotyka

Kulturowe uwarunkowania negocjacji

Kultura i język w dobie globalizacji

Komunikowanie międzykulturowe

Język polski na tle języków europejskich

Językowy obraz świata

Organizacje życia kulturalnego

Organizacja wydarzeń

Modele interakcji personalnych

Literatura polska

Lingwistyka kulturowa

Przedmiot do wyboru I – Języki specjalistyczne

Profile dziennikarstwa kulturowego

Prawne i etyczne aspekty dziennikarstwa

Praktyki specjalnościowe

Podstawy kultury europejskiej

Przedmiot do wyboru III – Sztuka współczesna I

Przedmiot do wyboru III – Kulturowa teoria literatury

Przedmiot do wyboru II – PGJP

Przedmiot do wyboru II – Kulturowe stereotypy …

Przedmiot do wyboru I – Najnowsza literatura polska

Seminarium magisterskie III

Seminarium magisterskie II

Przedmiot do wyboru IV – Sztuka współczesna II

Seminarium magisterskie I

Przedmiot do wyboru IV – Dyskursy literackie

Tłumaczenia specjalistyczne

Sztuka argumentacji i techniki perswazji

Teorie przekładu

Stylistyka i retoryka tekstu

Seminarium magisterskie IV

Współczesna kultura polska

Weryfikacja i redakcja tłumaczeń

Warsztaty przekładowe

Warsztaty pisarskie – redakcja tekstu publicystycznego

Tłumaczenie tekstu artystycznego

Zagadnienia prawa autorskiego i etyki zawodowej

Zagadnienia dziennikarstwa międzynarodowego

Wykład do wyboru I

Wykład do wyboru II

Współczesny język polski

Accessibility